Yapılan başvurular başvuru yılındaki tüm fuarlar için geçerli olacaktır.
Başvuru yapmak için 16 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir.
Fotoğrafsız başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru Bilgileri
 Başvurduğunuz Departman * : Tercuman
Danışma
Anketör
Temizlik
Ofis
Gişe
Teknik Ekip
 Online başvuru formundan nereden haberdar oldunuz? * : Arkadaşımdan
İnternetten
Görsel İlan
 Adı Soyadı * :
 Ev Telefonu :
 GSM * :
 GSM 2 :
 E-Mail * :
 Adres * :
 Resim Ekleyiniz (Resimsiz başvurular kabul edilmeyecektir.) * :
Kişisel Bilgiler
 Cinsiyet * :
 Doğum Tarihi * :
 TC Kimlik No * :
 Uyruk * :
 Erkek adayların askerlik durumu :
 Tecilli ise süresi :
 Sürücü Belgesi :
 Var ise sınıfı :
Eğitim Bilgileri
 Bitirdiğiniz son okul * :
 Devam etmekte olduğunuz okul :
 Bölümü * :
Yabancı Dil
 İngilizce :
 Almanca :
 Arapça :
 Fransızca :
 İtalyanca :
 İspanyolca :
 Diğer :
İş Deneyimi
 İş Tecrübesi :
 Sektör / İlanla ilgili pozisyon :
 Firma Adı :
 İş tanımı :
 Diğer iş deneyimleri :
Kişisel Gelişim
 (Kurs Adı, Süresi ve Düzenleyen Kuruluşu Yazınız) :
Hakkınızda Referans Verecek Kişiler (İsim, Görevi ve GSM yazınız)
 1. Referans :
 2. Referans :
 3. Referans :
Bilgilendirme
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince İşbu İş İstek Formu, İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret A.Ş ( İZFAŞ) ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, İZFAŞ tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir.İZFAŞ iş bu İş İstek Formundaki bilgileri 3. Taraflar ile paylaşmayacağını taahhüt eder.
Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için İZFAŞ ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı, ikametgah, sürücü belgesi sureti vb.işe giriş belgeleri ) talep etme hakkını saklı tutar.
Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde İZFAŞ söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.
İş bu İş İstek Formundaki verdiğim bilgilerin tam ve doğru olduğunu, zamanla değişecek bilgilerimi en geç 10 gün içerisinde yazılı olarak bildireceğimi, gerçek dışı beyanımla işe alınmam halinde bu durumun anlaşılmasıyla herhangi bir ihbar ve tazminata gerek olmadan işime son verileceğini ve bundan dolayı herhangi bir talep ve iddiada bulunmayacağımı ve bu nedenle işverenin uğrayacağı zarar ve ziyanı tazmin edeceğimi; İZFAŞ’ a iletmiş olduğum her türlü kişisel verilerimin, KVKK’ da tanımlanan kapsamda haklarım saklı kalmak kaydıyla, belirtilen amaç ve nedenlerle işlenmesine ve aktarılmasına muvafakat ettiğimi, kabul, beyan ve taahhüt ederim.
* Zorunlu alanlar... / Required fields